Nadační fond Šance pro talent

Nadační fond Šance pro talent

O neziskovce

Nadační fond "Šance pro talent" byl založen za účelem podpory rozvoje talentu hudebně nadaných a sociálně slabých dětí. Vznik nadačního fondu je také mimojiné určitou reakcí na cenové nabídky zájmových činností, které jsou pro tyto děti finančně nedostupné. Rodina z extrémně nízkými příjmy, by totiž nebyla schopna pokrýt náklady na jakékoliv mimoškolní vzdělávání svých dětí, protože by vynaložené prostředky citelně zasahovaly do rodinného rozpočtu. Tím je však budoucnost mimořádně nadaných dětí velmi nejistá a další podpora rozvoje talentu, prakticky nemožná. Z těchto důvodů jsme se rozhodli podat pomocnou ruku nadaným sociálně slabým dětem formou příspěvků ze zdrojů nadačního fondu. Našim posláním je tedy vyhledávat hudebně nadané děti např. prostřednictvím sociálních sítí, případně anoncí v tisku a nabídkou možností finanční podpory. Další formou vyhledávání nadaných dětí bude pořádání workshopů a soutěží, z nichž by vzešly mimořádně nadané děti. Nadační fond bude poskytovat finanční prostředky mimořádně talentovaným dětem na zaplacení např. workshopů, kurzů, studia na uměleckých školách apod. Našim cílem je pomáhat nadaným dětem dosáhnout v jejich rozvoji výsledky tím, že se jim budeme snažit vytvářet takové ekonomické podmínky, aby se jejich mimořádný talent nepromarnil. Naší snahou bude také přinášet nadaným dětem nové šance a příležitosti a to i ve spolupráci s veřejnými institucemi, médii, sponzory a dárci.


Naši podporovatelé, děkujeme!

  • Nadační fond Šance pro talent (Nezisková organizace)
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
V pořádku
Více informací